Hapiste Yabancı

Hapiste Yabancı

Hapiste Yabancı

Bu site, Türkiye hapishanelerdeki yabancı uyruklu ya da sadece yabancı olarak anılan mahpusların durumunu yansıtmak için kuruldu. Sitenin amacı bu mahpusların durumlarını, kendilerine özgü ihtiyaçlarını, sorunlarını ve çözüm önerilerini ortaya koyabilmek, bu konuda bir farkındalık oluşturmak ve konuya ilgili sivil toplum örgütleriyle yabancı mahpuslar arasında bir iletişim ağı oluşturabilmektir.

Site, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin (CİSST) Kasım 2012 tarihinde başlatmış olduğu Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslar Projesi kapsamında kurulmuştur. Kuruluş aşamasında dernek üyelerinin aktif olarak yürüttüğü sitenin nihai amacı, yabancı mahpusların, mahpus yakınlarının ve konuya ilgili STK’ların kendi sözlerini kendilerinin söyleyebilmesini sağlamak ve siteyi onların katılımlarıyla bağımsız işleyecek bir yapıya kavuşturmaktır. Bu nedenle site ilgilenen herkesin desteğine açıktır.

İletişim Bilgileri:
Adres:
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Kamer Hatun Mahallesi, Hamalbaşı Caddesi
Üstündağ İş Merkezi No:14 /139
Galatasaray-Beyoğlu / İSTANBUL
Telefon / Faks:   0212 293 69 82
E-posta: hapisteyabanci@tcps.org.tr

Reklamlar
Featured post

Hapishanelerde Televizyon Kanalı ve Radyo Kısıtlaması

Kocaeli 2 No’lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan gelen mektuplara göre güvenlik gerekçe gösterilerek önce uzun dalga çeken radyolar toplatıldı sonra mahpuslar yeni radyolar için para ödemek zorunda kaldılar. Uzun dalga radyoların toplatılmasıyla beraber, yabancı uyruklu mahpuslar kendi dillerinde yayınlara ulaşamaz oldular. Başka dillerde televizyon kanalı isteyen mahpusların da talepleri görmezden geliniyor.

Birçok hapishanede anadilde mektup göndermek ve almak yabancı mahpuslar için zorlaşmakta. Ailesi Türkiye’de yaşamayan mahpusların aile görüş için geçtikleri uzun ve zahmetli süreçten ve yurt dışı telefon kartlarının pahalı olması göz önünde bulundurulursa mektup uzun vadede en önemli iletişim aracıdır diyebiliriz ve mevcut durumda tercüman yok denilerek mektuplaşmanın önüne engel koyulmaktadır. Ayrıca bir diğer iletişim aracı olarak yabancı uyruklu mahpuslar için avukata erişim daha kısıtlı olmaktadır. Bunları hesaba katarak mahpusların kendi dillerinde radyo ve televizyon yayınlarına ulaşması, mahpusun anadiliyle ilişkisinin sekteye uğramaması için elzem olduğu söylenebilir.

Televizyon kanalı talebi için yapılan başvuruya gelen cevapta “Tutuklu ve hükümlülerin kullanımına sunulmak üzere, odalarında bulundurdukları televizyonlarda, yayının merkezi yayın sistemi üzerinden yapıldığı, televizyon kanallarının kurumca yapılan anket sonucu hükümlü ve tutukluların tercihlerine göre belirlendiği, şahsa özel yayın verilmediği”; uzun dalga radyo talebi için gelen cevapta ise “anılan kurumda bahse konu radyo satışının güvenlik nedeniyle yapılmadığı…” ibaresi geçmektedir.

Konuyla ilgili bir mahpusun mektubundan alıntı paylaşıyoruz;

Anadilim olan Soranice ve Farsça yazmam gereken mektupları yazamıyorum çünkü zaman geçtikçe Soranice ve Farsça’yı unutmak üzereyim. Şimdi, yıllar sonra ablamla iletişim olanağını elde etmişim. Ama duyduğum utançtan, ciğerimin bir parçası olan ablamla telefonda konuşamıyorum çünkü ana dilimi unutmakla yüz yüzeyim. Hatta şöyle diyeyim; küçük bir yeğenimle konuşurken bana şunu dedi; “dayı senin ne konuştuğunu anlayamıyorum”. Radyo konusunda da aynı sıkıntıyı yaşamaktayım. Yani Farsça yayın yapan kanalların çektiği radyoların bulunduğum cezaevinde satışı yasaklanmıştır.(H.S., Kocaeli 2 No’lu F Tipi)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğüne dair 10.maddesinde, “Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar” denilirken; Anayasa’nın 10.maddesinde kanun önünde eşitlik ilkesinde “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” ve haberleşme hürriyetinin tanımlandığı 22. Maddesinde de “Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir” denilmektedir. Uygulama mahpuslar için hak ihlaline sebep olmakla beraber özellikle yabancı uyruklu mahpuslar anadillerinin farklı olması sebebiyle pratik uygulamada ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar.

 

10.05.2018

CİSST

Hindistan’da Mahpuslar Artık Yakınlarıyla Video-Konferans ile Görüşme Gerçekleştirebilecek

Kalküta: Devlet Islah İdaresi Departmanı (The State Correctional Administration Department) cuma günü, aile üyelerinin kendi evlerinden devlet hapishanelerinde kalan mahpuslarla video-konferans aracılığıyla elektronik görüşme gerçekleştirilebileceği uygulamayı tanıttı. Continue reading “Hindistan’da Mahpuslar Artık Yakınlarıyla Video-Konferans ile Görüşme Gerçekleştirebilecek”

Fransa’da Mahpusların 5’te 1’inden Fazlası Yabancı Uyruklu

Milletvekili Guillaume Larrivé’nin sorduğu soruya Adalet Bakanlığı’ndan verilen cevaba göre yabancı uyruklu mahpusların sayısı 15000’e yakın. Larrivé daha sonra hapishanelerdeki yer sorununu sebep göstererek hükümetten “sınır dışı etme planı” talep etti.

16 Şubat 2018, 21:49

Alexis Feertchak

Haberin Orijinali için; LE FIGARO

< http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/02/16/01016-20180216ARTFIG00305-plus-d-un-detenu-sur-cinq-en-france-est-de-nationalite-etrangere.php >

Geçtiğimiz Eylül ayında, l’Yonne bölgesi Cumhuriyetçi milletvekillerinden Guillaume Larrivé, Millet Meclisi’ne verdiği yazılı soru önergesinde Adalet Bakanlığı’ndan Fransa’da tutuklu ve hükümlü bulunan yabancı uyruklu kişilerin güncel sayısını ve uyruklarına göre dağılımlarını talep etti. Adalet Bakanlığı bu hafta uyruğu baz alarak mahpus sayısının açıklandığı uzun bir liste yayınladı. Adalet Bakanlığı son olarak şunu belirtti; bu bilgiler kişisel bilgilerin güvenliği söz konusu olduğundan mahpusların kaçının sadece tutuklu olduğuna dair detaya ulaşmamızı mümkün kılmıyor.

Continue reading “Fransa’da Mahpusların 5’te 1’inden Fazlası Yabancı Uyruklu”

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDEN TERCÜME DESTEK HATTI

Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan duyuruyu sizlerle paylaşıyoruz.

21.12.2017

Yazının aslı için; < https://www.barobirlik.org.tr/Detay79769.tbb >

afis

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliği ile kurulan Adli Yardım Tercüme Destek Hattı açıldı.

Türkiye Barolar Birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin, adli yardım başvuruları ve avukat bürolarında yapılan görüşmelerde tercüme desteği sağlamak için kurduğu tercüme destek hattı açıldı.

Continue reading “TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDEN TERCÜME DESTEK HATTI”

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

Yukarı ↑